IEEE Tokyo Section

IEEE Tokyo Section Ex-officers

Tenure Chair Vice Chair Secretary Treasurer
2019-2020 Hideyuki TOKUDA Masashi USAMI Yasuhiro TAKISHIMA Hiromasa HABUCHI
2017-2018 Iwao SASASE Yoshiaki SATO Toshihiko SUGIE Yukitoshi SANADA
2015-2016 Kazuo HAGIMOTO Katsumi EMURA Hidenobu HARASAKI Hiroki FUJISHIRO
2013-2014 Toshitaka TSUDA Kazuo KYUMA Isamu CHIBA Seishi TAKAMURA
2011-2012 Tomonori AOYAMA Hirohisa GAMBE Yoshihiro ARIMOTO Ryuji KOHNO
2009-2010 Hideki IMAI Jyunzo KAWAKAMI Makoto HANAWA Ryuji KOHNO
2007-2008 Toshiharu AOKI Ichiro TAI Tsutomu SUGAWARA Hideki HASHIMOTO
2005-2006 Fumio HARASHIMA Ryosuke HATA Hideki HAYASHI Hideki HASHIMOTO
2003-2004 Yasuhiko YASUDA Hitomi MURAKAMI Yuichi MATSUSHIMA Kaoru SEZAKI
2001-2002 Yoichi KAYA Shigehiko SUZUKI Keiichi KOYANAGI Yoichi HORI
1999-2000 Shigeo TSUJII Gen SASAKI Akihiko MORINO
1997-98 Nobuaki KUMAGAI Eiichi OHNO Takashi KATAGI
1995-96 Yasuharu SUEMATSU Iwao TODA Juro OHGA
1993-94 Takuo SUGANO Yasutsugu TAKEDA Sachio ISHIOKA
1991-92 Hiroshi INOSE Jun NAGAI Yoshihiko MIKUNI
1989-90 Toshio UTSUNOMIYA Tsuneo NAKAHARA Seiichi TAKEUCHI
1987-88 Shintaro OHSHIMA Yukio NAKAGOME Kunishi NOSAKA
1985-86 Sogo OKAMURA Genjiro SHIROMIZU Masao KATO
1983-84 Kanji OGATA Michiyuki UENOHARA Yoshio MIYAGI
1981-82 Eiji SUGATA Takashi KITSUREGAWA Hiroshi YOKOHAMA
1979-80 Satoshi KOJIMA Zen’ichi KITAMURA Kaneyuki KUROKAWA
1977-78 Noboru TAKAGI Toshihiko KUBO Tadamasa HIRAI
1975-76 Toshifusa SAKAMOTO Kanji KAKIZAKI Takashi NAKAGAWA
1973-74 Shigeo SHIMA Sogo OKAMURA Tetsuo TSUKAMOTO
1971-72 Hiroshi SHINKAWA Sakae YAMAMURA Shintaro OHSHIMA
1969-70 Tatsuji NOMURA Osamu NISHINO Ichiro TAGOSHIMA
1966-68 Koji KOBAYASHI Takashi OHTSUKI Yukimatsu TAKEDA
1964-65 Kiyoshi MORITA Miyaji TOMOTA Takeshi OKADA
1962-63 Miyaji TOMOTA Kiyoshi MORITA Fumio MINOZUMA
1960-61 Issaku KOGA Miyaji TOMOTA Fumio MINOZUMA
1957-59 Yasujiro NIWA Issaku KOGA Fumio MINOZUMA
1956 Hidetsugu YAGI Yasujiro NIWA Fumio MINOZUMA